خواهرا سلام علیکم. یکم جمع تر بشینین منم بشینم

دقت کردین تعطیلی و عید و عزا رو من تاثیری نداره؟ سیبیل به سیبیل پست میذارم واستون

خوب از دیروز بگم رفتم دانشگاه استاد نبود. واسه چی نمیای؟ چرا نمیگی؟ مگه ما آدمتیم؟ ینزوبتبتنّبببّّ. اون تشدیدها غلظت فحاشی رو بیشتر کرد. ساعت ۵ کلاس داشتم که رفتم. موضوع کلاس جوری نیست که بشه توضیح داد. فقط تهش این شد که بجز برونگرایی که نصف نصف بود تو کلاس بقیه موارد من جزو اقلیت ها بودم. یعنی بسیار با برنامه و دقیق و مصلحت کار و زندگیم بر احساسات درونیم میچربه. انعطافم خیلی کمه واسه همین از سفرهای یهویی بدم میاد. ترجیح میدم کسی که میاد دیدنم هماهنگ کرده باشه تا اینکه یهویی بیاد. همینه که وقتی کسی ازم مشورت میخواد بی رودرواسی بهش میگم شماها باهم مشکل دارین کات کنین. و  اینجور اخلاقا. الزاما بد نیست اما همینه که اکثر جامعه حرف من رو کمتر متوجه میشن و تنش دارم با اطرافیانم. یکم جزوه ها رو مطالعه کنم و روی برخوردم با اطرافیان فکر کنم

بعد از کلاس رفتم خونه و کسی نبود. در حدود ۴۱ بار آهنگ خداحافظی تلخ رو پلی کردم و قورت قورت اشک ریختم. انقدددد گریه کردم که فشارم افتاد و بعد از درست شدن کیک بیهوش شدم. لامصب به خودشم رحم نمیکنه. الان خوبما. همه چیز با یکم صحبت و اشک خوب شد. 

الانم کافه ام. صب یه عیدی مختصر به حساب آرمین ریختم. سعی میکنم بهش انگیزه کار بهتر بدم. یه سررسید هم برداشتم و کارهایی که ازش میخوام انجام بده رو نوشتم. همه چیز مکتوب باشه چون امسال میخوام جدی تر باهاش کار کنم

عیدتون مبارک. بهتون خوش بگذره


ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ، ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺷﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺎﺩ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻏﺒﻐﺒﻢ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻏﻤﺒﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ


ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭﯼ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ !

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺴﻤﯽ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ !


ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺒﺮﺩ

ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﺑﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ !


ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ‏« ﺯﻧﺪﺍﻥ ‏» ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﯿﺴﺖ


ﺯﻭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮﺩ

ﮐﺲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ ﻧﯿﺴﺖ


ﺣﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﮐﺎﺥ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ

ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ


شادی امروز تقدیم میشه به اونایی که از محبت پدر به هر نحوی محرومن. 

خدافس


راستی یه چیز جالب. من با دست راست مینویسم. اما همه کارهام با دست چپه. یعنی روزایی که زیاد کار کنم فقط دست چپم درد میگیره. وقتی با دست چپ مینویسم حدود ۹۰ درصد به قشنگی دست راسته. دکتر شیری گفت خیلی جالب هستی. من از هر نیمکره مغزم به خوبی استفاده میکنم.

منبع : آبانه، دختر آبان۷۴۱
برچسب ها : کلاس